site en polonais
         
 
Biografia
Artykuły
Poezja
Fotografie
Bibliografia
Linki
Kontakt
 
 

pamięci tych, którzy ją znali w różnych okresach jej życia, pozostała człowiekiem wielkiej odwagi i czujności moralnej, postrzegając na każdym kroku ludzką krzywdę...

...właściwym żywiołem i powołaniem jej życia było spieszenie z pomocą, moralną i materialną, ludziom dyskryminowanym społecznie, ekonomicznie i politycznie...