site en polonais
         
 
Biografija
Straipsniai
Poema
Fotografijų galerija
Bibliografija
Nuorodos
Kontaktai

 
  
 
Maria Biographie 1

Biografija

Marija Anelė Fedecka, mergautine pavarde Kšyvec, gimė Maskvoje, mirė Varšuvoje 1977 m. gruodžio 21 d.

Auklėta inteligentiškoje aplinkoje Gardine, studijavo mediciną, tačiau tikrasis jos pašaukimas, kuriam pritarė ir jos vyras Stanislovas, - teikti moralinę ir materialinę pagalbą socialiai, politiškai ir ekonomiškai diskriminuojamiems žmonėms.

 

Vilniuje iki 1945 m. tokie skriaudžiamieji buvo kairiųjų pažiūrų žmonės, vokiečių okupacijos metais - žydai, o Lebedoje (Lydos apyl.), kur buvo Marijos Fedeckos vyro gimtieji namai, - vargą kentę valstiečiai. Už ypatingą pasiaukojimą gelbstint daugybės žydų vaikų ir jų šeimų narių gyvybes po mirties Mariją Fedecką 1987 m. pagerbė Jad Vašem institutas: Jeruzalėje jos garbei pasodintas medelis, jai suteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio vardas, įteiktas Pasaulio Tautų Teisuolio medalis.

Žmonių, pažinojusių Mariją Fedecką įvairiais jos gyvenimo tarpsniais, atmintyje ji išliko kaip itin drąsi ir jautri, kiekviename žingsnyje pastebinti skriaudžiamąjį. Jos poelgiai nekonvencionalūs, nekonformistiški (ji nepriklausė jokiai politinei partijai). Marija Fedecka visuomet veikė vadovaudamasi savo principais, į pagalbą atskubėdavo vos pašaukta.

Pasibaigus karui paklausta, ar ji suprato, kad jos veikla vokiečių okupacijos metais galėjo skaudžiai atsiliepti jos pačios vaikų likimui, Marija atsakė: "Ar galėjau elgtis kitaip, jei šalia žuvo kitų vaikai?" 1945 m. Vilniuje Fedecka talkino repatrijuojančiam jaunimui, kuriam grėsė būti išvežtam į Sovietų Sąjungą.

Išvykusi iš Vilniaus Marija Fedecka gyveno Gdanske, kur 1947 m. kartu su Zdislavu Grabskiu ir Michalu Pankevičiumi inicijavo Kovos su rasizmu lygą, kuri dėl politinių sumetimų buvo greitai likviduota. Lygoje būrėsi siauras lenkų inteligentijos ratas. Lygos inteligentų nuomone, įsiplieskiančios antisemitinės provokacijos (įvykiai Kelcuose) ir nacionalistiniai išpuoliai kėlė pavojų moraliniam atgimimui.  

                                                                         Varšuva, 2004 01 21
                                                                         Dr. Elżbieta Grabska-Wallis (1930-2004)
                                                                         Varšuvos universiteto meno istorikė

Mariją Fedecką apdovanoti Jad Vašem Tautų Teisuolio medaliu pristatė Mala ir Benekas Lasmanai, gyvenantys Jeruzalėje. Jie taip pat sutvarkė visus apdovanojimo formalumus (Barbaros ir Jano Brunerių pastaba).

Iš lenkų kalbos vertė Dagmara Bassus ir Ilona Murauskaitė